Edebiyat ve Türkçe Soruları ve Çözümleri - Edebi Sorunlarınız mı Var?
content top

Tarık Buğra – Yağmur Beklerken – Roman İnceleme

Tarık Buğra – Yağmur Beklerken – Roman İnceleme

“Yağmur Beklerken” Ötüken yayınları arasında 1981 yılında basılmıştır. Roman, her biri başlıklı on bölümden oluşmuştur. 1930‘ların genel manzarası ve Serbest Fıkra’nın kuruluşunu anlatan bir roman olması dolayısıyla “tarihi roman” olarak görülebilir. Eserde Sembolik Değer Kazanan Varlık ve Nesneler Eserin başından sonuna kadar yağmur ve Serbest Fırka arasında belirgin bir ilişkinin...

Devamı...

Tarık Buğra – Yağmur Beklerken – Roman Özeti

Tarık Buğra – Yağmur Beklerken – Roman Özeti

Olay Örgüsü Roman, on bölüme ayrılmış ve bu her bir bölüme de çeşitli başlıklar verilmiştir. Bu başlıklar sırasıyla şunlardır: “Bir Açılış Töreni”,”Bir Başka Açılış”,”Tavuğuna mı Kışt Dediklen Oğlum”,”Yerle Gök Arasında”,” Başka Bulutlar”,” Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri”,”İnsana Bir de Düşman Lazım”,” Bir Avuç Toprağa Kıyl u Kaal”,” Dağı Dağa...

Devamı...

Oğuz Atay – Korkuyu Beklerken – Roman İnceleme

Oğuz Atay – Korkuyu Beklerken – Roman İnceleme

Oğuz Atay, 70 sonrası Türk edebiyatında postmodern tarzda yazdığı eserlerle kendisinden söz ettirir. O, yazdığı Tutunamayanlar (1972), Tehlikeli Oyunlar (1973), Bir Bilim Adamının Romanı (1975), Korkuyu Beklerken (1975), Oyunlarla Yaşayanlar (1985), Günlük (1987) ve Eylembilim (1998) adlı kitaplarında 1970 sonrası Türk insanının yaşadığı bunalımı anlatmaya çalışmıştır.Sekiz hikâyeden oluşan...

Devamı...

Oktay Rifat – Danaburnu – Roman İnceleme

Oktay Rifat – Danaburnu – Roman İnceleme

DANABURNU ÖZET Oktay Rifat’ın 1978′de tamamladığı, 1980′de basılan ikinci romanı “Danaburnu” 1981′de Madaralı Roman Ödülü’nü almıştır. Dört ana kahramanın hikâyesinin kimi zaman ayrı ayrı, kimi zaman da iç içe ama birbirine koşut bir zaman diliminde anlatıldığı bu romanda: 1) Yusuf Kendir’in, 2) Kovancılar Zeynel’in, 3) Yalnızların Mehmet’in, 4) Berber...

Devamı...

Oktay Rifat – Bir Kadının Penceresinden – Roman İnceleme

Oktay Rifat – Bir Kadının Penceresinden – Roman İnceleme

BİR KADININ PENCERESİNDEN ÖZET 1975 Türkiye’sinin İstanbul’unda yaşanan olaylardan bir kesittir, Oktay Rifat’ın Bir Kadının Penceresinden romanı. Bedri, devrimci bir gazetecidir. Karısı Filiz ve üç çocuğuyla İstanbul’da yaşar. Filiz, 28 yaşında, on iki yıldan beri evlidir. Babası emekli postacıdır annesi de evlatlık büyütülmüş bir kadındır. Kocası Bedri onu küçümser ve onun...

Devamı...

Neyzen Tevfik – Eserleri- Edebi Kişiliği

Neyzen Tevfik – Eserleri- Edebi Kişiliği

Neyzen Tevfik son yıllarında, ömrü boyunca hiç yaşamadığını söylemiş ve yazdığı eserlerin hiçbirini beğenmediğini belirtmiştir. Tevfik, kendisi dâhil hiç kimseyi şeklen önemsemeyen, doludizgin bir hayat yaşamış, hayata hicivle bakan, kendine özgü bir kişidir. Babasından Tuhfe-i Vehbi, Gülistan gibi yapıtları okumuştur. Musa Kazım, Elmalılı Hamdi, Mehmet Akif’in yanı sıra Mısır’dayken de...

Devamı...

Neyzen Tevfik – Hayatı

Neyzen Tevfik – Hayatı

Neyzen Tevfik, 14 Haziran 1879’da Bodrum’da doğmuştur. Neyzen Tevfik’in babası Bafralı Hafız Hasan Fehmi Bey, annesi Emine Hanım’dır. Neyzen Tevfik, 7 yaşlarındayken şiirle ilgilenmeye başlamış, köyüne gelen saz şairlerinin şiirlerini dinleyip, beyitleri ezberlemeye çalışmıştır. Aynı yıllarda Bodrum’da Tepecik Kahvesi denilen deniz kenarındaki bir kır kahvesinde ilk kez ney sesini duymuştur....

Devamı...

Battal Gazi Destanı – Geniş Özeti

Battal Gazi Destanı – Geniş Özeti

Battal Gazi Destanı, Allah’a hamd ve senadan sonra Hz. Muhammed dönemindeki Battal Gazi’nin gelişini haber veren olayla başlar. Rivayete göre, bir gün Cebrail (a.s.), Peygamber efendimize gelerek, kendisinden iki yüz yıl sonra bir yiğidin geleceğinden ve Rum diyarını fethedeceğinden söz eder. Peygamber efendimiz bu haberi ashabına anlatır. Hz. Muhammed, Battal Gazi’ye verilmek üzere ağzının barını ve...

Devamı...

Oğuz Kağan Destanı’nda Mekan

Oğuz Kağan Destanı’nda Mekan

Oğuz Destanı’ndan hareketle eski Türklerdeki inanç, yerleşim yeri, yaşam biçimi gibi konularla alakalı bilgi sahibi olabiliyoruz. Kesin olmamakla birlikte kimlerle savaşıldığı, ne kadar toprağa hükmedildiği, hangi yerleşim yerlerinin var olduğu destandan öğrenilebilir. Bu da ona tarihi bir özellik kazandırır. Destanda mekân konusunda, M. Kaplan...

Devamı...

Orhan Kemal – Murtaza – Roman İnceleme

Orhan Kemal – Murtaza – Roman İnceleme

Orhan Kemal’in Murtaza romanı, öznel değerler ile sınırlarını çizdiği doğrulara kayıtsız şartsız bağlılığın simgesi olan bir bireyin, yaşadığı çatışmaların ve ruhsal parçalanışın trajikomik öyküsüdür. Murtaza romanı ,1952 yılında önce Vatan gazetesinde tefrika edilir. Aynı yıl Varlık Yayınları arasında yayımlanan eserin ikinci baskısı Varlık...

Devamı...
content top